Luftvideo af støbning af terrændæk samt udgravning hos Vetaphone